Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

VšĮ MENŲ AGENTŪRA "ARTSCAPE"

Atgal

„Artscape“ yra ne pelno siekianti kultūros organizacija, inicijuojanti ir vykdanti tarpsektorinius (meninius – socialinius – edukacinius) projektus, kuriuose menas naudojamas kaip socialinių permainų katalizatorius.Nuo 2015 metų „Artscape“ dirba su į Lietuvą atvykusiais migrantais, prieglobsčio prašytojais ir pabėgėliais, tautinių mažumų atstovais, kaupia ekspertines žinias, plėtoja partnerių tinklą, inicijuoja profesionalius socialinius meno projektus, įtraukdami menininkų bendruomenę ir didindama visuomenės supratimą migracijos ir integracijos klausimais.Nuo 2019 metų „Artscape“ organizuoja kultūrinės edukacijos programą “Creative Mission” pabėgėlių ir migrantų apgyvendinimo centruose ir jų bendruomenėse Lietuvoje. 2023 m. kartu su Kūrybinių misijų programa Artscape įgyvendino 385 misijas su didele edukatorių komanda 9 lokacijose. Čia edukatoriai ir Artscape komanda lankė 400 vaikų iš Ukrainos, Irako, Tadžikistano, Baltarusijos, Sirijos, Rusijos. Tarp šių vaikų ir tie, kuriems suvaržyta teisė judėti, yra atskirti nuo tėvų.„Artscape“ misija – didinti kultūros prieinamumą bei bendruomenių sanglaudą per profesionalias meno produkcijas ir edukacines programas. Dirbdami drauge su menininkais, vietos bendruomenėmis ir pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, mes puoselėjame saviraišką, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime bei ieškome socialiai atsakingų sprendimų, kuriant reikšmingą socialinį pokytį.

Vykdomi projektai
Reikia: 5 000 EUR
Surinkta: 275,07 EUR