Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Atgal
Vilniaus arkivyskupijos Caritas veikia daugiau nei 30 metų, šiuo metu Vilniaus mieste veikia 11 padalinių ir 2 įstaigos, kurios teikia profesionalią pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms, vaikams, gyvenamosios vietos neturintiems, priklausomybes patiriantiems, maisto ir rūbų stokojantiems, įkalinimo vietose esantiems ir iš jų išeinantiems, smurtą ir prekybą žmonėmis sunkumus patiriantiems, užsieniečiams gyvenantiems Lietuvoje.
Taip pat VA Caritas vienija ir arkivyskupijos teritorijoje esančius parapijinius Carito centrus, esančius ne tik Vilniaus mieste, bet ir mažesniuose miesteliuose, kurie veikia bendruomeniniu ir savanorišku principu.
VA Carito misijoje numatyta organizacijos paskirtis – teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenes (savanorius) ir visus geros valios žmones. Viena iš didžiausių organizacijos stiprybių bendruomeninis, savanoriškas veikimas, kurios metu įtraukiamos parapijos bendruomenės, galinčios prisidėti prie pagalbos jos labiausiai stokojantiems ir ją teikti ilgoje perspektyvoje.
Vykdomi projektai