Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“

Atgal
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ yra ne pelno siekianti organizacija. Teisinė forma – asociacija.
Esame komanda, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims – jų vaikams, artimiesiems. Mūsų centro parengta išėjimo iš skyrybų krizės programa yra unikali, autorinė, niekur kitur nevedama. Taip pat užsiimame šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda. Suteikiame ne tik psichologinę, bet ir teisinę, sielovadinę pagalbą krizių ištiktiems žmonėms, organizuojame įvairias paskaitas, bendruomenės žygius, susitelkimo savaitgalius.
Centro įkūrėjai – psichologė, Individualiosios psichologijos instituto direktorė dr. doc. Rasa Bieliauskaitė, tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis SJ ir ilgametė centro vadovė, saviugdos programų autorė, rašytoja Elvyra Kučinskaitė.
Remiamės holistiniu požiūriu ir žmogiškosiomis vertybėmis, gerbiame kiekvieno asmens įsitikinimus. Vadovaujamės krikščioniškąja pasaulėžiūra, išlikdami atviri kitoms tradicinėms religijoms ir pasaulėžiūroms.
Mūsų unikalumas – psichologinės ir dvasinės pagalbos derinimo metodas. Mūsų grupių dalyviai gauna ne tik profesionalių psichologų, bet, esant poreikiui, patyrusių dvasininkų bei asmeninių palydėtojų paramą.
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Daugiau Uždaryti
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Reikia: 6 400 EUR
Surinkta: 2 017,84 EUR