Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Atgal
NSMOT yra nevyriausybinė skėtinė organizacija vienijanti 61 nevyriausybinę organizaciją, tame tarpe ir didžiausias nacionalines organizacijas, kaip Maisto bankas, Caritas, Maltos Ordino pagalbos tarnyba. NSMOT nariai veikia 50 savivaldybių, o jų veikla grindžiama darbu su šiomis socialinėmis grupėmis: šeimos, susiduriančios su atskirtimi, žmonės su negalia, asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, nuteistieji ir asmenys, paleisti iš įkalinimo įstaigų, prekybos žmonėmis aukos, psichikos ligomis sergantys asmenys bei kitos grupės, kurios gali susidurti su skurdu ar socialine atskirtimi. Pagrindinės NSMOT veiklos kryptys – advokacija socialinės politikos srityje ir narių stiprinimas.
Vykdomi projektai
Reikia: 6 000 EUR
Surinkta: 4 962,64 EUR