Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Atgal
Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ vienija šeimas auginančias autizmo diagnozę turinčius vaikus (ASS) Mažeikių rajone. Asociacijos veiklos kryptys:
• Šeimai kurioje gimė/auga ASS turintis vaikas suteikti žinių ir informacijos;
• Skatinti socialinių paslaugų tobulinimą ir prieinamumą Mažeikių rajone;
• Turtinti ir plėtoti ASS vaikams skirto dienos centro veiklas ir aplinką;
• Šviesti visuomenę, pedagogus bei kitus specialistus ASS srities klausimais;
• Esant poreikiui atstovauti šeimų interesus savivaldos įstaigose;
• Dalyvauti kuriant psichologinę, edukacinę, socialinę ASS turinčių vaikų bei jų šeimos narių gerovę.
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Daugiau Uždaryti
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Reikia: 5 000 EUR
Surinkta: 1 629,53 EUR