Aukok projektui Tapk ambasadoriumi Pateik projektą
Skirk 1,2%
Verslui

Kauno arkivyskupijos Caritas

Atgal
Kauno arkivyskupijos Caritas misija – padėti įvairius sunkumus patiriantiems asmenims, skatinant sielovadinę karitatyvinę tarnystę, prisidėti prie socialiai jautrių grupių integracijos į visuomenę. Nuo 2016 metų Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina programą „Vaiko gerovės institutas" (sutrumpintai VGI). Programos tikslas – teikti įtėvių/globėjų šeimoms ir jų vaikams įvairiapusę pagalbą ir palydėjimą, padėti įveikti patirtas vaikų psichologines traumas, stiprinti vaikų ir tėvų emocinį intelektą, puoselėti šeimos dorovines vertybes.
Vykdomi projektai