Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Kauno arkivyskupijos Caritas

Atgal
Kauno arkivyskupijos Caritas misija – padėti įvairius sunkumus patiriantiems asmenims, skatinant sielovadinę karitatyvinę tarnystę, prisidėti prie socialiai jautrių grupių integracijos į visuomenę. Nuo 2016 metų Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina programą „Vaiko gerovės institutas" (sutrumpintai VGI). Programos tikslas – teikti įtėvių/globėjų šeimoms ir jų vaikams įvairiapusę pagalbą ir palydėjimą, padėti įveikti patirtas vaikų psichologines traumas, stiprinti vaikų ir tėvų emocinį intelektą, puoselėti šeimos dorovines vertybes.
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Daugiau Uždaryti
Vykdomi projektai
Įgyvendinti projektai
Reikia: 14 000 EUR
Surinkta: 12 251 EUR