Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

Atgal
Biržų švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms bei kryptingai vykdyti darbą su jaunimu. Tarnybos specialistai atlieka vaikų (mokinių) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, teikia psichologinę ir pedagoginę pagalbą, vykdo prevencines ir šviečiamąsias veiklas, koordinuoja Biržų rajono mokytojų metodinę veiklą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei kvalifikacijos kėlimą, vykdo pedagogų gerosios patirties sklaidą, organizuoja mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, turiningą laisvalaikio praleidimą 14- 29 metų jaunuoliams Atvirame jaunimo centre, koordinuoja Biržų trečiojo amžiaus universiteto veiklą, vykdo projektus.
Įgyvendinami projektai
Surinkta suma: 5 000,12 EUR