Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi Pateik projektą

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“

Atgal
Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) – didžiausia skėtinė žmonių su negalia teises atstovaujanti organizacija. LNF įkurta 2001 metais ir šiuo metu vienija 14 nevyriausybinių žmonių su negalia organizacijų. Pagrindinis mūsų tikslas – ginti neįgaliųjų pilietines, socialines ir ekonomines teises bei skatinti lygias galimybes Lietuvos ir Europos mastu. LNF rūpinasi informacija apie neįgaliųjų socialinę padėtį, savo veikla prisideda prie aktualių socialinių klausimų sprendimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Mes aktyviai siekiame keisti Lietuvos žmonių su negalia situaciją Lietuvoje: visų pirma, rūpinantis pačių neįgaliųjų orios tapatybės ir gyvensenos įtvirtinimu, antra, mokant ir skatinant visuomenę keisti stereotipinį neįgaliųjų vertinimą į šiuolaikišką europietišką požiūrį – drąsų, atvirą ir tolerantišką žmonėms su negalia.
Įgyvendinti projektai