Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

NVO lėšų pritraukimo projektas

Atgal
VšĮ Geros valios projektai vykdo 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje lėšomis remiamą projektą „NVO finansavimo šaltinių įvairinimas sektoriaus tvarumui užtikrinti", Nr. EEE-NVO-PDP1-PP-01-S01.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos NVO gebėjimus pritraukti ir diversifikuoti finansavimo šaltinius įgyvendinant finansavimo pritraukimo strategijas.

Projekte dalyvauti atrinktos 15 Lietuvoje aktyviai veikiančių NVO, kurių atstovams suteikta galimybė nemokamai:
1. Dalyvauti dviejuose lėšų pritraukimo seminaruose.
2. Išbandyti savo lėšų pritraukimo projektą aukok.lt.
3. Padedant profesionalams sukurti savo NVO lėšų pritraukimo strategiją.
4. Gauti individualias ekspertų konsultacijas ir patarimus.

Projekto ekspertai:

Cormac Lally – nuo 2007 metų dirbantis Airijos nevyriausybinėse organizacijose lėšų pritraukimo srityje, šiuo metu - Youth Work Ireland, vienos didžiausių Airijos jaunimo organizacijų, plėtros vadovas. Ekspertas konsultuoja vietos ir tarptautines organizacijas lėšų pritraukimo strategijų rengimo ir įgyvendinimo, komunikacijos, NVO veiklos kokybės įvertinimo klausimais.

Fundraising_strategy_development_C.Lally.pdf      Building_effective_strategy_C.Lally.pdf

Inga Langaitė – aukok.lt portalo įkūrėja ir vadovė, inicijavusi nevyriausybinių organizacijų diskusiją veiklos kokybės gerinimo ir skaidrumo klausimais, socialinio verslumo akseleratoriaus „Socifaction“ mentorė.

Šaltinių_diversifikacija_I.Langaitė.pdf

Andželika Rusteikienė – NVO ir verslo bendradarbiavimo ekspertė, dirbanti įmonių socialinės atsakomybės srityje, skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė, organizacijos „Geri norai“ partnerė, tarptautinio jaunimo tinklo „Global shapers“ Vilniaus narė.

Partnerystė_su_verslu_A.Rusteikienė.pdf

Kiti:

NVO_projektai_G.Šopaitė-Šilinskienė.pdf     

Lėšų_pritraukimo_komunikacija_M.Šaraitė.pdf

Visa mokymų medžiaga: NVO-lėšų-pritraukimo-seminarų-medžiaga_2015.pdf

Atrankos rezultatai. Atsižvelgiant į atrankos taisykles ir išnagrinėjus visų 48 organizacijų pateiktas paraiškas, dalyvauti atrinktos 15 NVO. Visos atrinktos organizacijos yra informuotos individualiai. Atrankos komisijos posėdžio protokolą rasite čia.

Galutinis projekte dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų sąrašas:
1)  Asociacija "RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai"
2)  VšĮ "Vaikų linija"
3)  Maltos odino pagalbos tarnyba
4)  Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas"
5)  VšĮ „SOPA"
6)  VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
7)  Lietuvos kurčiųjų draugija
8)  Lietuvos vartotojų institutas
9)  Ateitininkų federacija
10) VO „Gelbėkit vaikus"
11) Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas"
12) Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija"
13) Pilietinės visuomenės institutas
14) Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
15) Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)