Aukok projektui Tapk ambasadoriumi Pateik projektą
Paremk mus

Naujienos

Atgal

Konferencijos „FUNDRAISING@LT” pranešimų įrašai

Naujienos 2019-10-14

Pristatome konferencijos „FUNDRAISING@LT. Ar kiekvienas aukotojas gali tapti ambasadoriumi?”, vykusios 2019 m. rugsėjo 12 d. Vilniuje, pranešimų įrašus!

Indrė Radavičienė. Kas Tavo aukotojas? Aukotojų elgsenos tyrimo pristatymas

Elvinas Jakimovas. Strategijos nesu(si)pratimas: poreikis ir vertė

Julie Roberts. Digital Tribes: Create Your Tribe and Love Them Hard

Stephen George. Fundraising Campaign Design: Trends, Tips & Tricks

Živilė Pikturnaitė. Kiekvienas aukotojas-ambasadorius? „Tapk ambasadoriumi” kampanijos

Visuomenės apklausa: kas motyvuoja lietuvius aukoti pinigus labdarai?

Naujienos 2019-09-26

Portalo Aukok.lt užsakymu atliktas aukotojų elgsenos tyrimas parodė, kad lietuviai yra linkę gerus darbus daryti tyliai, nesiekia gauti simbolinės dovanos ar kitokio atlygio už skirtą auką. Lietuviai save vertina kaip racionalius aukotojus, kuriems ypatingai svarbi labdaros organizacijos finansinė atskaitomybė ir sąžiningumas; aukoja toms socialinėms iniciatyvoms, kuriomis asmeniškai pasitiki. Vienas stipriausių aukojimo motyvų – paramos gavėjo nekaltumas dėl sudėtingos situacijos, kurioje atsidūrė.

„Pirmą kartą Lietuvos aukotojų paklausėme, kas ir kaip motyvuoja aukoti pinigus labdarai. Nors dalis gautų atsakymų patvirtino per veiklos dešimtmetį aukojimo portalo Aukok.lt sukauptas žinias, tačiau buvo ir nustebinusių atradimų. Lietuviai save mato kaip labai racionalius aukotojus, kuriems labai svarbūs organizacijos tikslai ir finansiniai duomenys, tačiau patį aukojimo veiksmą atlieka remdamiesi emocijomis. Dažniausiai lietuviai aukoja pasirinkdami prekę, kurios dalis skiriama paramai ir grynaisiais pinigais į aukų dėžutes, o daugiausiai paramos susilaukia sergantys vaikai ir skurstantieji – visa tai iliustruoja, kad lietuviai pirmiausia aukoja širdimi“, – teigia Aukok.lt portalo vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė.

Aukok.lt portalo užsakymu, reprezentatyvią apklausą rugpjūčio 23 d. - rugsėjo 4 d. atliko UAB „Rinkos tyrimų centras“. Tyrime dalyvavo 802 įvairių amžiaus grupių respondentai, per paskutiniuosius 12 mėn. aukoję pinigais. Vartotojų elgsenos ir rinkodaros ekspertės, VU lektorės Indrės Radavičienės sukurta tyrimo metodologija buvo vertinama, kaip motyvuoja aukoti skirtingi veiksniai: aplinkos įtaka, paramos gavėjų charakteristikos, pasitikėjimas labdaros organizacijomis ir jų reputacija, gautinas atlygis už auką, asmeninė nauda.

Lietuviai aukotojai nenori viešumo ar simbolinės dovanos

Tyrimo duomenys atskleidė, kad lietuviai ištikimi požiūriui, jog gerus darbus reikia daryti tyliai. Net 65 procentai apklaustųjų nurodė nepasakojantys aplinkiniams apie tai, kad aukojo. Tik 12 proc. tyrimo dalyvių yra linkę pasidalinti su aplinkiniais tuo, kad aukojo. „Gauti rezultatai iš esmės sutampa ir su Aukok.lt portalo duomenimis. Net 44 proc. aukotojų, ne tik fizinių asmenų, bet ir įmonių, renkasi aukoti anonimiškai ir nepageidauja, jog jų vardas būtų skelbiamas socialinės iniciatyvos rėmėjų sąraše“,– teigia G. Šopaitė-Šilinskienė.

Lietuvių nemotyvuoja aukoti ir simbolinis atlygis. Tik 19 proc. respondentų nurodė, kad labiau aukotų, jei gautų simbolinį įamžinimą, 18 proc. – jei po aukojimo galėtų laimėti bilietą į laisvalaikio renginį. Tačiau dvigubai daugiau aukotojų (36 proc.) nurodė, kad labiau aukoti juos skatina tikėjimas, kad labdaros organizacija ateityje, susidūrus su bėdomis, galėtų jiems padėti. „Aukotojo elgsena visiškai atitinka lietuvių charakterį – esame kuklūs, nuoširdžiai tikintys, kad nereikia apie aukojimą pasakoti aplinkiniams ir tikėtis už tai gauti apčiuopiamos naudos“, – teigia vartotojų elgsenos ekspertė I. Radavičienė

Į kokių gavėjų pagalbos prašymą dažniausiai atsiliepia aukotojai?

Tyrimas atskleidė, kad lietuviai daugiausiai aukoja sergantiems vaikams (18 proc.), skurstantiems (16 proc.), bažnyčiai (15 proc.), gyvūnams (14 proc.). Aukotojus veikia paramos gavėjo nekaltumo motyvas – 43 proc. apklaustųjų sutiko su teiginiu „Jei aš žinau, kad paramos gavėja (-s) yra nekalta (-as), aš labiau jam noriu aukoti“. Dar daugiau, net 53 proc. respondentų teigia, kad labiau aukotų tiems, kurie yra nukentėję nuo gamtos stichijos ar kitų, nuo jų nepriklausančių, katastrofų.

Paklausti, kokiu būdu aukoja, respondentai dažniausiai nurodė perkantys prekę/paslaugą, kurios kainos dalis yra skiriama paramai (24 proc.), ir aukojantys grynaisiais pinigais į aukų dėžutę (20 proc.). Beveik penktadalis respondentų renkasi aukojimą internetu (19 proc.), 18 proc. aukoja telefonu (trumpuoju numeriu), 17 proc. aukoja tiesiogiai paramos gavėjui. G. Šopaitės-Šilinskienės teigimu, lietuvių aukotojų pasirenkami paramos būdai panašūs į kitų šalių. Pavyzdžiui, D. Britanijoje populiariausi aukojimo būdai taip pat yra grynieji pinigai ar prekės įsigijimas, lygiai tiek pat, 19 procentų, aukotojų paramą skiria internetu. Tačiau lietuviai net 2,5 karto dažniau aukoja trumpaisiais telefono numeriais.

Lietuviams ypatingai svarbus organizacijos skaidrumas ir reputacija

Tyrimo rezultatai parodė, aukotojai labai jautrūs paramos projektus vykdančios organizacijos veiklos skaidrumui ir reputacijai. Net 77 proc. apklaustųjų teigia, kad jie labiau aukoja organizacijai, kuri yra sąžininga, 64 proc. – kuri viešai skelbia savo finansines ataskaitas. Aukok.lt vadovės G. Šopaitės-Šilinskienės teigimu, šie duomenys parodo, kad lietuviai vertina save kaip labai racionalius aukotojus. „Būti atidiems ir patikrinti organizaciją, kuriai skiria savo pinigus, lietuvius greičiausiai skatina viešojoje erdvėje karts nuo karto pasigirstantys neskaidrumo atvejai arba asmeninis susidūrimas su nesąžiningumu. Tačiau paradoksalu tai, kad toli gražu ne visos organizacijos viešai skelbia savo finansines ataskaitas, tačiau vistiek sulaukia reiškmingos aukotojų paramos. Reiškia galutinį sprendimą aukoti priimame impulsyviai“, – teigia G. Šopaitė-Šilinskienė.  

Tyrimas atskleidė, kad 69 proc. aukotojų yra linkę skirti paramą tai organizacijai, apie kurios veiklos tikslus žino. Lygiai tiek pat, 69 procentų, apklaustųjų sutiko su teiginiu, jog labiau nori aukoti organizacijai, kuria pasitiki. 64 proc. apklaustųjų nurodė, kad jiems svarbi organizacijos reputacija. Ženkliai mažesnei daliai, tik 36-iems procentams apklaustųjų, prekės ženklo atpažįstamumas yra svarbus motyvas aukoti.

„Pasitikėjimas labdaros organizacija yra vienas svarbiausių veiksnių aukotojui. Tai patvirtina ne tik Lietuvos, tačiau ir kitų šalių aukotojų elgsenos tyrimai. Lietuviams paramos gavėjo reputacija ir asmeninis pasitikėjimo jausmas yra ženkliai svaresnis veiksnys nei žinojimas, kas yra organizacijos vadovas ar žinomo žmogaus raginimas aukoti“, – teigia Indrė Radavičienė.

Lietuva aukojimo reitinguose – tik 94 vietoje

Pasaulinio aukojimo indekso (World Giving Index) 2018-ųjų metų duomenimis, Lietuvoje pinigais aukoja 19 proc. gyventojų ir pagal šį rodiklį mūsų šalis užima 94 vietą iš 144. Palyginimui, gilias aukojimo tradicijas turinčioje D. Britanijoje aukoja pinigais 68 proc., Australijoje – 71 proc., Maltoje – 64 proc., o reitinge lyderiaujančiame Mianmare – net 88 proc. gyventojų. Nors kasmet gerėjantis Lietuvos rodiklis rodo, jog lietuvių motyvacija aukoti pinigus didėja, visdar gerokai atsiliekame nuo kaimynų: Latvija užima 88, Lenkija – 78, o Estija – 66 vietą.

Aukok.lt – vienintelė aukojimo platforma Lietuvoje, kurioje nevyriausybinės organizacijos pristato savo socialinius projektus, o aukotojai turi galimybę paprastai ir skaidriai jas paremti pasirinkta pinigų suma. Paaukoti pinigai greitai ir patogiai pasiekia organizacijas, o projektų įgyvendinimo ataskaitos siunčiamos kiekvienam aukotojui. Dešimtmetį mininti organizacija 400-ams skirtingų socialinių projektų jau yra surinkusi daugiau nei 2,85 mln Eur.

Reprezentatyvios apklausos atlikimo paslaugos finansuotos projekto "Gerų darbų ambasadoriai" lėšomis. Projektas remiamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Aukok.lt mini 10-ąjį gimtadienį!

Naujienos 2019-09-16

Praėjo 10 METŲ nuo dienos, kai startavo pirmasis aukojimo portalas Lietuvoje Aukok.lt. Dešimtmetį dirbome tam, kad sukurtume naujas aukojimo tradicijas ir puoselėtume modernią aukojimo kultūrą visuomenėje.

Kai prieš dešimtmetį įkūrėme Aukok.lt, nesitikėjome, kad sulauksime tiek daug nuoširdaus palaikymo, padrąsinančių atsiliepimų, profesionalios pagalbos ir gerų norų sprendžiant svarbiausias visuomenės socialines problemas.

Mūsų visų dėka, per 10 metų portale Aukok.lt:
• paramos sulaukė jau 400 socialinių projektų;
• padėjome 175 organizacijoms;
• paaukota daugiau nei 130 tūkstančių kartų;
• surinkta 2,84 mln. eurų paramos.

Esame dėkingi kiekvienam, prisidėjusiam savo parama, laiku, žiniomis, įgūdžiais ir gerais linkėjimais, kad Aukok.lt užaugtų ir taptų patogiu įrankiu kiekvienam aukotojui bei vertingu pagalbininku socialinių projektų vykdytojams. AČIŪ, kad visus tuos metus buvote kartu!

Jeigu norėtumėte palinkėti mums sėkmingo naujo dešimtmečio etapo, kviečiame tai paversti simboline gimtadienio dovana šiame puslapyje :) Kad ateinantį dešimtmetį nuveiktume dvigubai daugiau gerų darbų kartu!

Konferencijos „FUNDRAISING@LT” tiesioginė transliacija!

Naujienos 2019-09-12

Vienintelę lėšų pritraukimo specialistų konferenciją Lietuvoje - „FUNDRAISING@LT Ar kiekvienas aukotojas gali tapti ambasadoriumi?” galite stebėti gyvai Aukok.lt Facebook paskyroje!

Konferencijos programa:

Konferencija „FUNDRAISING@LT. Ar kiekvienas aukotojas gali tapti ambasadoriumi?”

Naujienos 2019-08-21

Kviečiame į vienintelę lėšų pritraukimo specialistų konferenciją Lietuvoje - „FUNDRAISING@LT Ar kiekvienas aukotojas gali tapti ambasadoriumi?”!

Data: rugsėjo 12 d. 9:00-16:30
Vieta: Konstitucijos pr. 20A, Vilnius („Swedbank” centrinė būstinė)

Registracijos anketą rasite čia.

Dalyvių kiekis ribotas, todėl bus atliekama DALYVIŲ ATRANKA. Užsiregistravę, dalyvavimo patvirtinimą gausite registracijoje nurodytu el.paštu iki rugsėjo 3 d.

Konferencija NEMOKAMA. Konferencijoje gali dalyvauti iki 2-jų tos pačios organizacijos atstovų.

Užsienio svečių pranešimai vyks ANGLŲ kalba be vertimo, todėl būtinos bent vidutinės kalbos žinios.

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Atvykdami sutinkate, kad nuotraukas ir filmuotą medžiagą renginio organizatoriai naudotų viešai. Jeigu prieštaraujate, iki renginio praneškite mums el. paštu info@aukok.lt ir, atvykę į renginį, prisistatykite renginio organizatoriaus atstovui.

Konferencijos programa:

Pristatė būdą, kaip kiekvienas gali tapti ambasadoriumi

Straipsniai 2019-08-08

Birželio mėn. pabaigoje portalo Aukok.lt pristatyta aukojimo inovacija „Tapk ambasadoriumi“ džiugina pirmaisiais rezultatais – galimybe nauju būdu rinkti lėšas socialiniams projektams jau pasinaudojo per 30 ambasadorių, kurie socialiniams projektams surinko daugiau nei 8 300 eurų.

„Tapk ambasadoriumi“ – tai naujas Lietuvoje, bet pasaulyje patikrintas sprendimas, skirtas kurti individualias lėšų rinkimo kampanijas ir rinkti paramą socialiniams projektams. Vos 3 paprastais žingsniais kiekvienas norintis gali susikurti individualizuotą paramos rinkimo puslapį, juo dalintis su bendraminčiais ir realiu laiku sekti, kiek žmonių ir kokia suma jau prisidėjo prie kampanijos.

Aukok.lt portalo vadovės G. Šopaitės-Šilinskienės teigimu, šis sprendimas kurs naują aukojimo madą Lietuvoje: „Nuolat stebime aukojimo tendencijas ir matome, kad jauni žmonės noriai prisideda prie socialinių tikslų, tačiau jiems trūksta interaktyvių ir smagių būdų tai padaryti. Ištisus dešimtmečius asocijuojame aukojimą išskirtinai vien tik su negatyviomis emocijomis. Mes norime, kad nuo šiol žmonės sakytų „aš prisidedu prie gero tikslo, man smagu, draugai, prisidėkit ir jūs!”.“

„Tapk ambasadoriumi“ naujiena suteikia neribotas galimybes kiekvienam atrasti savo būdą, kaip surinkti kuo daugiau lėšų pasirinktam socialiniam projektui. Tai gali būti kilnus iššūkis bėgti maratone, pažadas nueiti nustatytą žingsnių kiekį per dieną, atsisakyti žalingo įpročio arba noras įprasminti savo šventę, vestuvių gėles ir gimtadienio dovanas iškeičiant į dovanotą gerumą kitiems. Nuo šiol visas idėjas galima paversti geru darbu ir, įtraukiant savo draugus bei aplinkinius, reikšmingai prisidėti prie socialinių tikslų.

Galimybę tapti ambasadoriumi jau išbandė tokie visuomenėje žinomi asmenys kaip kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas – Makalius, aktorė Emilija Latėnaitė, verslininkė Liucina Rimgailė, krepšininkas Mindaugas Kuzminskas ir sveikatingumo motyvatorė Vlada Musvydaitė. Jų kvietimai ir istorijos pristatyti portale Žmonės.lt ir ambasadorių socialinių tinklų paskyrose. „Labai džiaugiamės, kad prie „Tapk ambasadoriumi“ pristatymo kampanijos prisidėjo žinomi veidai, kurie pirmieji išbandė šią funkciją ir savo geru pavyzdžiu įkvepia tai daryti ir kitus“, – teigia G. Šopaitė-Šilinskienė.

„Tapk ambasadoriumi“ funkcionalumas integruotas Aukok.lt portale ir yra prieinamas kiekvienam norinčiam inicijuoti savo kampaniją bet kuriuo pasirinktu metu. Susikurti savo asmeninę kampaniją galima čia.

Aukojimo inovacija „Tapk ambasadoriumi”

Naujienos 2019-05-31

Šiandien portale Aukok.lt startuoja „Tapk ambasadoriumi” atnaujintas techninis sprendimas. Tapk ambasadoriumi – tai aukojimo inovacija Lietuvoje. Naujas, bet pasaulyje patikrintas sprendimas, skirtas kurti individualias lėšų rinkimo kampanijas ir rinkti paramą socialiniams projektams. Funkcionalumas integruotas kartu su vienintele Lietuvoje aukojimo platforma Aukok.lt.

Tapk ambasadoriumi sprendimas leidžia ne tik aukoti socialiniam projektui, bet ir kurti asmenines kampanijas į jas įtraukiant savo draugus ir aplinkinius. Naudojantis šiuo sprendimu, aukojimas tampa ne vienkartiniu proginiu veiksmu, tačiau individualizuota, įtraukiančia ir smagia akcija. Tapk ambasadoriumi inovacija sujungia aktyvius, socialiai atsakingus žmones bei įmones ir organizacijas, kurios sprendžia socialines problemas.

Tapk ambasadoriumi – tai:
• galimybė kiekvienam – tiek fiziniam asmeniu, tiek įmonei ar organizacijai - inicijuoti prasmingą veiklą, kuri prisidės prie įvairių socialinių problemų sprendimo;
• įtraukiantis būdas paskatinti kitus kartu kurti visuomenės pokyčius;
• greitas ir paprastas kelias padėti rinkti aukas pasirinktam socialiniam tikslui;
• patraukli motyvuojanti veikla drąsioms idėjoms įgyvendinti ir būdas kilniai įprasminti šventes bei asmenines progas;
• naujas požiūris į socialines iniciatyvas, kuris skatina aukojimo ir savanorystės kultūros augimą šalyje.

Imkis gero darbo – tapk paramos projektų ambasadoriumi ir skleisk gerumo virusą!

Tapk ambasadoriumi techninis sprendimas dalinai finansuotas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis pagal projektą „Gerų darbų ambasadoriai“ (trukmė nuo 2019 m. balandžio 1 d. Iki gruodžio 31 d., bendras projekto biudžetas - 52 508,92 EUR). Projekto uždavinys – padidinti NVO darbo efektyvumą, tobulinant narių kompetencijas, gerinant savanoriškos veiklos kokybę ir didinant finansinį tvarumą per kokybiškas lėšų pritraukimo kampanijas.

Startavo projektas „Gerų darbų ambasadoriai“

2019-04-01

Šiandien startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektas „Gerų darbų ambasadoriai“. Projektą įgyvendina VšĮ Geros valios projektai, administruojanti vienintelę aukojimo platformą Lietuvoje Aukok.lt.

Projektu „Gerų darbų ambasadoriai“ siekiama sustiprinti NVO sektorių didinant NVO potencialą teikti viešąsias paslaugas ir vystyti socialinį verslą. Projekto uždavinys - padidinti NVO darbo efektyvumą tobulinant NVO narių kompetencijas, gerinant savanoriškos veiklos kokybę ir didinant finansinį tvarumą per kokybiškas lėšų pritraukimo kampanijas.

Įgyvendinus projektą, bus įdiegta individualaus lėšų pritraukimo inovacija, kuri leis NVO telkti savanorius – gerų darbų ambasadorius, sustiprintos NVO viešųjų paslaugų plėtros, lėšų pritraukimo, komunikacijos, strateginio valdymo, socialinio verslo kūrimo, tvaraus finansų valdymo kompetencijos. Bus sustiprinta tarpsektorinė NVO-verslo partnerystė, pagerinta jau teikiamų NVO viešųjų paslaugų kokybė. Projekto pabaigoje, remiantis visuomenės nuomone ir projekte dalyvausiančių NVO atstovų patirtimi, bus suformuotos rekomendacijos dėl NVO sektoriaus tvarumo ir organizacijų veiklos kokybės gerinimo.

Projekto tikslas – sustiprinti NVO sektorių didinant NVO potencialą teikti viešąsias paslaugas ir vystyti socialinį verslą. Projekto uždavinys – padidinti NVO darbo efektyvumą, tobulinant narių kompetencijas, gerinant savanoriškos veiklos kokybę ir didinant finansinį tvarumą per kokybiškas lėšų pritraukimo kampanijas.

Projekto siekiamas socialinis poveikis – sukurti tvarias sąlygas kokybinei NVO sektoriaus plėtrai ir įtraukti nevyriausybines organizacijas kaip kompetentingą ir lygiavertį socialinį partnerį bendradarbiaujant su viešuoju ir verslo sektoriais.

Bendras projekto biudžetas: 52 508,92 EUR.

Projekto trukmė nuo 2019 m. balandžio 1 d. Iki gruodžio 31 d.

 

 

Aukojimas centais virto puse šimto tūkstančių eurų parama socialiniams projektams

Straipsniai 2019-02-28

56 tūkstančiai eurų – tokia suma atsiskaitymų už paslaugas internetu platforma besinaudojantys gyventojai jau prisidėjo prie socialinių projektų kas mėnesį aukodami centus. Prieš 2 metus pristatytas   mokesčių platformos Vienasąskaita.lt ir portalo Aukok.lt aukojimo būdas leidžia suapvalinti gyventojo mokėtiną sumą už paslaugas ir skirti iki 0,99 euro paramą socialiniam projektui.

Suapvalindamas sumą, asmuo vidutiniškai paaukoja vos 42 centus, o per mėnesį surenkama nuo 2000 iki 2500 eurų. Ši kasmėnesinė parama skirta jau 26-iems socialiniams projektams, teikiantiems pagalbą vaikų sveikatos, edukacijos ir užimtumo, senjorų ir žmonių su negalia atskirties mažinimo, skurdo mažinimo, emocinės pagalbos, pilietiškumo skatinimo ir kitose srityse.

Aukok.lt prekės ženklo vadovės teigimu, tokie aukojimo būdai keičia visuomenės požiūrį į aukojimą apskritai. „Portalo statistika kasmet rodo augantį fizinių aukotojų dosnumą, tačiau nuolat kartojame, kad nebūna per mažos aukos, svarbiausia – noras prisidėti. Šis aukojimo būdas įrodo, jog pakanka kelių tūkstančių žmonių, prisidedančių simboline auka, ir socialinių projektų vykdytojai jau gali nuveikti ne vieną reikšmingą darbą“, – sako Ž. Pikturnaitė.

Aukojimo galimybe pasinaudoja kiek mažiau nei kas dešimtas platformos naudotojas, tačiau pasirenkančių aukoti skaičius kasmet auga po kelis procentus. „Technologiniai sprendimai keičia mūsų įpročius. Labai džiaugiamės, kad įsidiegę patogų klientams sprendimą kas mėnesį sulaukiame vis daugiau norinčiųjų prisidėti. Daliai jų aukojimas tampa nuolatiniu įpročiu“, - teigia Šarūnas Stanislovėnas, „Viena sąskaita“ vadovas.

2018 m. išleistas Pasaulinis aukojimo indeksas taip pat rodo teigiamus šalies pokyčius aukojimo pinigais srityje. Pagal šį rodiklį Lietuva pakilo į 94-ą poziciją pasaulyje ir tai yra didelis šuolis, lyginant su 2017 m. užimta 128-a vieta. „CAF World Giving Index“ tyrimas atliekamas kasmet, 2018 m. jame dalyvavo 146-ios pasaulio valstybės. Tyrimo rezultatai apima tris rodiklius: pagalbą nepažįstamajam, aukojimą pinigais ir savanorystę. Susipažinti su tyrimo ataskaita galima čia: https://www.cafonline.org/

Žymiausi šalies veidai sako AČIŪ, kad dalinatės!

Naujienos 2018-12-14

Artėjant gražiausioms metų šventėms, norime padėkoti visiems, kurie dalinasi savo gerumu su kitais!

Kartu su žymiausiais šalies veidais sakome Jums labai daug AČIŪ, kad aukojate!

Dar nespėjai atlikti savo gero darbo? Rinkis, kam nori padėti, čia!

Paskutinės minutės dovana - Aukok.lt džemperiai

Naujienos 2018-12-12

Ar pamenate populiariuosius „Aš esu geroji fėja“ ir „Aš esu herojus“ džemperius?

Jie sugrįžo ir gali tapti puikia dovana Tavo draugui, bendradarbiui ar artimajam!

Džemperius įsigyti galite mūsų draugų Anksti.lt elektroninėje parduotuvėje.

Džemperių kiekis labai ribotas.

Užsisakius iki gruodžio 17 d., sulauksi savo džemperio dar iki Kalėdų.

MOKYMAI. Dalinimosi tinklas: kaip telkti bendruomenės pagalbą?

Naujienos 2018-11-05

Kviečiame į mokymus „Dalinimosi tinklas: kaip telkti bendruomenės pagalbą?“, kurių metu išgirsite daug praktinių patarimų, kaip paskatinti bendruomenės narius bei verslo atstovus teikti pagalbą stokojantiesiems, kaip užtikrinti efektyvią komunikaciją internete, kaip išnaudoti platformos Aukokdaiktus.lt galimybes ir kt.

Mokymai vyks:

- Lapkričio 16 d. Klaipėdoje (mokymų programa)
Registracija baigta, laisvų vietų nėra.

- Lapkričio 21 d. Vilniuje (mokymų programa)
Registracija vyksta čia iki lapkričio 18 d.

- Lapkričio 22 d. Kaune (mokymų programa)
Registracija baigta, laisvų vietų nėra.

Mokymai yra nemokami. Mokymų vietų skaičius ribotas. Po mokymų kiekvienam dalyviui bus išduotas vardinis mokymų pažymėjimas.

Kilus klausimų kreipkitės el.paštu info@aukokdaiktus.lt

           

Mokymai yra projekto „Efektyvesnis paramos teikimas stokojantiems didinant socialinės platformos Aukokdaiktus.lt galimybes“ dalis. Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Atsakingas aukojimas: remti ar investuoti?

Straipsniai 2018-09-20

Rugsėjo 12d. Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) organizavo pasaulinės iniciatyvos „Green Drinks“ susitikimą, kuriame asociacijos nariai drauge su platformos Aukok.lt atstovėmis diskutavo tema „Atsakingas aukojimas: remti ar investuoti?“. Įmonių socialinės atsakomybės projektai būna dvejopi: parama arba... socialinė investicija. Kuo tai skiriasi?

„Lietuvos atsakingo verslo asociacija“ vienija socialiai atsakingas įmones, kurios ypač daug dėmesio skiria savo veiklos tvarumui užtikrinti – jos siekia išsaugoti aplinką ateities kartoms, atsakingai renkasi tiekėjus, partnerius, siekia garantuoti darbuotojų ir kitų socialinių grupių, susijusių su įmonės veikla teisių užtikrinimą, teikia paramą, taip stengdamosi palaikyti socialinį interesą, prisidėti prie geresnės, saugesnės, sveikesnės aplinkos kūrimo“, - sako LAVA direktorė Lina Blaževičiūtė.  

„Ką remti? Kaip rasti organizaciją, kuriai rėmimas išties yra reikalingiausias? Ar tikrai teisingai pasirinkome, remdami vaikų/senjorų/gyvūnų gerove besirūpinančią NVO?“ - tokie klausimai gana dažnai skamba socialiai atsakingų organizacijų atstovų ar jų vadovų tarpe, kalbai pasisukus apie socialinės atsakomybės strategiją, ar tiesiog rėmimą. Panašūs klausimai kyla ne vienos šiuolaikinės organizacijos vadovui, todėl portalo Aukok.lt atstovių įžvalgos ir patarimai daugiau dėmesio skirti įsitraukimui į paramos projektą gali tapti svariu argumentu, rengiant ateinančių metų įmonės rėmimo strategiją“, - įsitikinusi LAVA atstovė.

Svarbiausia - įsitraukimas

Pasak Aukok.lt platformos vadovės Giedrės Šopaitės-Šilinskienės, vienas svarbiausių atsakingo aukojimo principų – įsitraukimas. Svarbu sąmoningai apsispręsti, pasidomėti, kur galima paaukoti, ką organizacija iki šiol yra nuveikusi, ar atsiskaito visuomenei, kur panaudojo surinktas lėšas. Prašydami organizacijos suteikti tokią informaciją ne tik atsakingai investuosite savo pinigus ar laiką, bet ir padėsite organizacijai tobulėti.

„Rėmimą nuo socialinės investicijos skiria 2 aspektai, kuriuos simboliškai galima pavadinti PRIEŠ ir PO. Įmonė investuoja, jei iš anksto nusprendžia, prie kokios srities pokyčių nori prisidėti, kokie socialinės, švietimo, aplinkosaugos ar kitų sričių rodikliai jai yra svarbūs, kaip jie papildo įmonės misiją, veiklos strategiją. Taip pat įvertina visą socialinių iniciatyvų „lauką“ – kiek ir kokių socialinių projektų vykdoma, kokia jų vykdytojų patirtis/skaidrumas, kokio ilgalaikio poveikio siekiama. Tai yra namų darbai, kurie nulems, kad įmonės socialinės atsakomybės veikla bus racionali ir pasirinkta argumentuotai ir tikslingai, o ne paremta emocijomis, impulsyviu sprendimu paremti“, - apie socialinę investiciją pasakoja G. Šopaitė-Šilinskienė.

Investavus į socialinį projektą, įmonė bus motyvuota labiau įsitraukti į jos įgyvendinimą ir prašyti grįžtamojo ryšio jam pasibaigus. Jis svarbus ne tik komunikacijai – gauti atsiliepimai iš projekto dalyvių, informacija apie pasiektus rezultatus leis objektyviai įvertinti projekto sėkmę ir efektyvumą.

Tai jokiu būdu nereiškia, kad nedidelės apimties įmonių rėmimo projektai (kurių paprastai keliskart padaugėja prieš Kalėdas) yra mažiau vertingi. „Verslo įmonė gali sąmoningai pasirinkti, kiek stipriai ji nori ir gali įsitraukti į socialinio projekto vykdymą. Tiesiog didesnis ir aktyvesnis įsitraukimas užtikrins socialinės atsakomybės veiklų tvarumą, darbuotojų motyvaciją prie jų prisidėti ir didesnį indėlį siekiant socialinio poveikio. Lietuvoje jau turime puikių skirtingo lygio verslo  įsitraukimo į socialinius projektus pavyzdžių“, - vardina  Aukok.lt prekės ženklo vadovė Živilė Pikturnaitė.

Kaip rėmimo (nedidelio įsitraukimo projekto) pavyzdį Aukok.lt komanda pateikė vieną logistikos įmonę, kuri nuo kiekvieno jų nuvažiuoto kilometro skiria fiksuotą sumą su vaikų gerove susijusiems projektams. Taigi kiekvieną mėnesį jie pasirenka vieną projektą iš Aukok.lt platformos ir prie jo prisideda konkrečia suma. Didesnio įmonės įsitraukimo pavyzdys: internetinių mokėjimų paslaugą teikianti įmonė siūlo savo klientams mokėtiną sumą suapvalinti iki vieno euro, o susidariusį skirtumą paaukoti vienam socialiniam projektui iš Aukok.lt portalo. Įmonė investavo į techninį sprendimą, kuris generuoja didelę pridėtinę vertę – kiekvieną mėnesį skirtingiems tikslams įmonės klientai paaukoja daugiau nei 2000 Eur, o suma nuolat auga. Įmonė taip pat įtraukia ir savo klientus sprendžiant, kuris projektas gaus paramą.

Didelės verslo įmonės ar jų grupės, kurios turi kryptingas socialinės atsakomybės veiklas ir resursus, įgyvendina plačios apimties projektus: svariai prisideda prie didelį socialinį poveikį lemiančių iniciatyvų, pvz. skiria joms metams ar keliems reikalingą biudžetą. „Džiugina tai, kad investuojami ne tik pinigai, tačiau ir laikas: įmonėje skatinama profesinė savanorystė, kuri padeda tobulinti nevyriausybinės organizacijos procesus, didina projekto efektyvumą, užtikrina, kad socialinė iniciatyva bus sėkminga ir tvari“, - pasakoja Aukok.lt atstovė.

Parama, nuo kurios geriau susilaikyti

Anot LAVA direktorės J. Blaževičiūtės, neretai tenka išgirsti ir kausimų dėl klaidų, renkantis paramos projektus. LAVA atstovė pataria susilaikyti nuo paramos politinėms partijoms, politikams ir su jais susijusioms institucijoms ar organizacijoms; veikloms, kurios gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai; neetiškomis arba diskriminacinėms veikloms (pvz. susijusioms su alkoholiu, tabaku, narkotinėmis medžiagomis ir pan.).

Jei organizacija nedidelė ir neturi daug galimybių skirti finansinę paramą, arba prieš priimant sprendimą dėl rėmimo objekto pirmiausiai siekiate nuodugniai išanalizuoti socialinių iniciatyvų galimybes, - veikla, kurią galima įgyvendinti greitai ir minimaliomis lėšomis yra įmonės personalo socialinės iniciatyvos. „Mes, žmonės, iš prigimties esame linkę atjausti savo artimą, tik kartais tam pritrūksta laiko, žinių, ar tiesiog padrąsinimo. Tad suburkite savo kolektyvą ir visi drauge įvykdykite kad ir pačią paprasčiausią socialinę iniciatyvą, pavyzdžiui, nuvykite į saugomą miško teritoriją ir padėkite miškininkui prižiūrėti nykstančią gyvūnų rūšį. Tam reikia tik rankų ir noro, ir galbūt jūs paskatinsite socialinių iniciatyvų virtinę“, - sako L. Blaževičiūtė.

Apie Lietuvos atsakingo verslo asociaciją (LAVA)

LAVA – tai nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, diegiančias atsakingos ir etiškos veiklos principus bei besivadovaujančias tvaraus verslo koncepcija.

Tai atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi platforma, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei ir valstybei. Čia galima semtis geriausios praktinės patirties iš atsakingo verslo organizacijų, iš tarptautinių asociacijų ir dalintis savo patirtimi, bendradarbiauti ir mokytis veikti atsakingai.

Apie „Green Drinks“

„Green Drinks“ – tai neformalūs susitikimai, vykstantys daugiau nei  500-tuose miestų skirtingose pasaulio šalyse, tokiose kaip Švedija, Estija, Indija, Vietnamas, Belgija, Australija ir t.t. Tokie susitikimai skirti suburti verslininkus, akademikus, NVO ir visus kitus darnaus vystymosi entuziastus diskusijoms rūpimais klausimais, naujų ir netikėtų partnerysčių ar bendrų projektų atradimams.

Viskas prasidėjo 1989 metais, kai Edwin’as Datschefski’s su savo kolegomis sėdėjo viename Londone bare ir pastebėjo šalia esančius žmones, tai pat diskutuojančius darnaus vystymosi temomis. Kompanija susistūmė savo staliukus ir pradėjo bendrauti. Taip gimė „Green Drinks“ judėjimas.

Lietuvos atsakingo verslo Asociacija (LAVA) „Green Drinks“ susitikimus pradėjo organizuoti 2018 m. Vilniuje, siekdama suburti ne tik Asociacijos narius, bet ir visus kitus, norinčius sužinoti daugiau apie darnų vystymąsi, atsakingo verslo tendencijas, Lietuvoje bei pasaulyje egzistuojančias tvarumo problemas, pasidalinti savo idėjomis bei atrasti bendraminčių bendriems projektams.

Švietimo projektus įgyvendinančios organizacijos kviečiamos dalyvauti paramos konkurse

Naujienos 2018-08-22

Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar” skelbia švietimo iniciatyvų konkursą, kurio tikslas gerinti švietimo situaciją šalyje ir skatinti švietimo inovacijas. Konkurse dalyvauti ir paramą gauti gali Lietuvoje registruotos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios ilgalaikį poveikį galinčius turėti švietimo projektus.

„Paremsime iniciatyvas, kuriomis siekiama ilgalaikių pokyčių, kurios padeda užtikrinti lygiavertį kokybišką švietimą visiems, skatina inovatyvius mokymosi būdus. Ieškome projektų, kurie pasiūlytų švietimo inovacijas: naujus ugdymo būdus, pažangias edukacijos priemones, technologines naujoves, telktų švietimo bendruomenes ir pan. Prioritetą visada teikiame projektams, pagrįstiems ne žuvies, o meškerės principu – įgalinantiems keistis ir veikti pačioms švietimo įstaigoms”, – teigia Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar” direktorius Rytis Jezepčikas.

Prie konkurso organizavimo prisideda viešoji įstaiga „Geros valios projektai”, administruojanti vienintelį Lietuvoje aukojimo portalą www.aukok.lt.

„Švietimo sistemai reikia drąsių idėjų ir iniciatyvių žmonių. Lietuvoje tikrai yra stiprių  nevyriausybinių organizacijų, kurios gali įgyvendinti tvarias švietimo inovacijas. Raginame jas pasinaudoti galimybe ir dalyvauti šiame konkurse – galbūt būtent jų idėja taps įkvepiančiu pavyzdžiu, realiai prisidedančiu prie švietimo pokyčių“, – teigia „Geros valios projektų“ direktorė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė.

Paraiškas organizacijos gali teikti iki spalio 12 d., maksimali paramos suma vienam projektui – 20 000 eurų. Pagrindinės remiamo projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvoje 2019-ais metais.

Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar” remia švietimo iniciatyvas, neįgaliųjų organizacijas, yra nuolatinis ilgalaikių iniciatyvų, tokių kaip „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, „Nacionalinis diktantas” partneris ir organizatorius. Fondo dalininkai yra UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius.

Platesnę informaciją apie konkursą ir paraišką rasite čia.

Fantastiška labdaros akcija „Dvasios gyvūnas“

Naujienos 2018-07-24

Tadas Vidmantas ir Lina Vidmantė pristato fantastišką labdaros akciją „Dvasios gyvūnas“!

1. Rugpjūčio 1-8 d. ateini į INK argentum saloną.

2. Išsirenki savo dvasios gyvūną.

3. Pasidarai jo tatuiruotę.

4. Tau visam gyvenimui lieka fantastinis gyvūnas, kurio vertė 50k karmos taškų.

5. Mes už Tavo 99 eurus nuperkam pilną pirmąją kuprinę vaikui, kuriam jos reikia.

WIN WIN.

www.dvasiosgyvunas.lt

#dvasiosgyvunas

Lietuvos žmonių dovana Juodupės vaikams – naujas dienos centras

Straipsniai 2018-03-27

Šiandien Juodupėje (Rokiškio raj.) duris atvėrė naujas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įsteigtas vaikų dienos centras. Šio centro įkūrimui ir veiklos pradžiai Lietuvos žmonės aukojo 2017 m. pabaigoje vykusios labdaros akcijos „Kalėdų naktį tylią“ metu.

Prie paramos projekto prisidėjo visas būrys ryškiausių mūsų scenos garsenybių – kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai dainininkai Andrius Mamontovas, Donatas Montvydas, grupės „Biplan“ lyderis Maksas Melmanas, Jurga Šeduikytė, Algirdas Kaušpėdas, aktoriai Jurgita Jurkutė ir Vidas Bareikis, rašytoja ir TV laidų kūrėja Beata Nicholson, Radistai – Rolandas Mackevičius ir Jonas Nainys.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovės Rasos Dičpetrienės teigimu, dėl savo geografinės padėties – nutolimo nuo didesnių miestų, pasienio ruožo – Rokiškio rajonas susiduria su daugeliu socialinių iššūkių, kurie galbūt mažiau būdingi kitiems mūsų šalies regionams. „Daugelis mielai atvykstame aplankyti gražiųjų Rokiškio krašto dvarų ar kartą per metus pramogaujame žirgų lenktynėse Sartuose, tačiau turime nepamiršti ne tik pasidžiaugti šio krašto mums teikiamomis pramogomis, bet ir prisidėti sprendžiant iššūkius. Rokiškio raj. Obelių vaikų globos namai vis dar yra vieni iš didesnių mūsų šalies globos namų, juose vis dar auga apie 50 mūsų šalies vaikų ir tai yra iššūkis bei užduotis visiems mums: aukščiausios valdžios institucijoms, rajono savivaldybei, Lietuvoje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, galų gale visiems Lietuvos gyventojams“, – kalbėjo „Gelbėkit vaikus“ vadovė.

„Labdaros akcija „Kalėdų naktį tylią“, kurios rezultatą – daugiau nei 20  besišypsančių vaikų ir saugią bei jaukią erdvę čia, Juodupės vaikų dienos centre – šiandien matome,  yra puikus pavyzdys, kaip turime dirbti, ką konkrečiai daryti, kad mūsų šalies vaikai augtų ne globos namuose, o su savo šeimomis“, – sakė R. Dičpetrienė.

Dienos centruose vaikai kasdien gauna šilto maisto, turi saugią, jaukią ir šiltą erdvę, kurioje gali paruošti pamokas, užsiimti kita lavinančia veikla, kartais vykti į ekskursijas. Socialinės, o pagal poreikį ir psichologinės paslaugos, teikiamos ne tik dienos centrus lankantiems vaikams, bet ir jų šeimoms. Dienos centrai stiprina ne tik šeimas, bet ir buria miestų bei miestelių bendruomenes.

Dėkojame visiems projekto „Kalėdų naktį tylią“ iniciatoriams ir partneriams - Tomui Auguliui, UAB „Be tabu“ ir KO, LNK televizijai, naujienų portalui DELFI.

Apie 2017 metus - skaičiais

Naujienos 2018-01-15

Svarbiausi 2017 metų Aukok.lt portalo rodikliai:

2017-aisiais paaukota suma portale pasiekė 378 tūkst. eurų, o tai - net 24 tūkst. eurų daugiau nei 2016-aisiais.

Per metus aukota 90-iai skirtingų socialinių projektų, kuriuos vykdė 73 organizacijos.

Praėjusiais metais sulaukėme net 22 proc. daugiau aukojimų, tačiau vidutinė aukojimo suma internetu sumažėjo ir vos siekia 23 eurus.

Žmonių ir juridinių asmenų paaukotos sumos santykis išliko nepakitęs - 81 proc. sumos internetu paaukojo geros valios žmonės, o 19 proc. - socialiai atsakingos įmonės.

Moterys kaip įprastai aukojo dažniau (63 proc. aukojimų), tačiau vyrai išliko tokie pat dosnūs paaukodami beveik pusę fizinių asmenų metinės sumos (49 proc.).

Aukotojai rinkosi apvalias sumas, dažniausia suma - 10 eurų, toliau rikiuojasi 5, 20, 30, 2, 50, 100 eurų sumos.

Anonimiškai aukojo 35 proc. aukotojų, jie paramai skyrė 12 proc. didesnes sumas.

Daugiausia aukojimų atlikta trumpuoju numeriu 1405 (46 proc.), tačiau net pusę sumos paaukota per populiariausią el.kanalą - „Swedbank“ internetinę bankininkystę.

Didelės padėkos keliauja mūsų partneriams „Viena Sąskaita“ ir „Swedbank“, kurių vykdomų akcijų dėka buvo surinkta daugiau nei 54 tūkst. eurų!

Su ankstesnių metų rezultatais galima susipažinti mūsų metinėse ataskaitose. 2017-ųjų metinė veiklos ir finansinė ataskaita bus pateikta iki gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų visų dosnumą, pasitikėjimą ir pagalbą kuriant socialinę gerovę Lietuvoje. Tikime, kad šiemet kartu nuveiksime dar daugiau!

Paramos projekto vaizdo klipe – žymiausi atlikėjai ir LR Prezidentė

Straipsniai 2017-11-24

Artėjant gražiausioms metų šventėms, garsiausi Lietuvos muzikantai jau trečią kartą inicijuoja labdaros akciją „Kalėdų naktį tylią“. Šios akcijos metu visi Lietuvos žmonės kviečiami aukoti pinigų, kurie bus skiriami naujiems vaikų dienos centrams kurti.

Šiandien pasirodžiusiame legendinės dainos „Kalėdų naktį tylią“ klipe - ne tik žymiausi mūsų šalies atlikėjai, bet ir pati Prezidentė. Padėti vaikams su džiaugsmu sutiko visas būrys ryškiausių mūsų scenos garsenybių – kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai dainininkai Andrius Mamontovas, Donatas Montvydas, grupės „Biplan“ lyderis Maksas Melmanas, Jurga Šeduikytė, Algirdas Kaušpėdas, aktoriai Jurgita Jurkutė ir Vidas Bareikis, rašytoja ir TV laidų kūrėja Beata Nicholson. Naująją kūrinio aranžuotę kūrė Radistai – Rolandas Mackevičius ir Jonas Nainys.

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 20 tūkst. vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose. Jie ne tik stokoja socialinių įgūdžių, bet ir neturi galimybės lankyti būrelių. Tokiems vaikams išsigelbėjimu galėtų tapti dienos centrai, tačiau jų Lietuvoje labai trūksta.

Dainos autoriaus Tomo Augulio teigimu, ypatingai džiugu, kad prie šio kilnaus tikslo prisideda ir šalies vadovė, kurios balsas suskamba legendinėje dainoje.

 „Kuo daugiau žinomų šalies asmenybių imsis lyderystės šioje srityje, tuo daugiau Lietuvos vaikų bus laimingi.  Vaikų dienos centrų labai trūksta, todėl veikdami kartu ir kviesdami žmones prisijungti prie šios iniciatyvos sukursime jiems galimybę prasmingai leisti laisvalaikį ir augti tinkamoje aplinkoje“, - sakė kūrinio autorius.

Vaikų dienos centrai nepasiturinčioms ar socialinės rizikos šeimoms ir vaikams suteikia įvairiapusę pagalbą. Čia vaikai ruošia pamokas, užsiima sportine, kultūrine ir edukacine veikla, ugdomi jų saviraiškos, socialiniai, higienos įgūdžiai, jiems teikiamos psichologo ir kitų specialistų paslaugos. Kai kuriems vaikams tai - vienintelė vieta, kur jie gauna paruošto maisto.

Prie paramos projekto „Kalėdų naktį tylią“, kurio himnu tapo to paties pavadinimo daina, atlikėjai kviečia prisidėti kiekvieną, kuris neabejingas Lietuvai ir jos ateičiai. Skirti savo auką naujiems vaikų dienos centrams kurti galite jau dabar portale Aukok.lt.

Apyrankę perki - Aukok.lt remi

Naujienos 2017-11-20

Nuo šiol pirkdami bet kurią apyrankę www.seeweib.com ir užsakymo komentarų skiltyje įrašę „aukok“, dalį apyrankės kainos skirsite Aukok.lt veiklai paremti. 

1. Išsirink sau patinkančią apyrankę www.seeweib.com parduotuvėje;

2. Užsakymo lange komentarų skiltyje įrašyk žodį „aukok“;

3. Užbaik užsakymą ir 10% dalis nuo Tavo sumokėtos kainos bus skirta Aukok.lt veiklai paremti.

Rinkis iš didžiulio apyrankių ir kitų papuošalų asortimento - Tavo aksesuaras gali virsti geru darbu!

 

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės balsas suskambo legendinėje dainoje

Straipsniai 2017-11-10

Pasitikdami gražiausias metų šventes garsiausi Lietuvos muzikantai jau trečią kartą inicijuoja labdaros akciją „Kalėdų naktį tylią“. Šiemet projektas dar galingesnis, nes vykdomas kartu su LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionaline saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“. Muzikantų akcijos metu visi Lietuvos žmonės bus kviečiami aukoti pinigų, kurie bus skiriami naujiems vaikų dienos centrams kurti.

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 20 tūkst. vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose. Šie žmonės ne tik stokoja socialinių įgūdžių, bet ir neturi galimybės lankyti būrelių. Tokiems vaikams išsigelbėjimu galėtų tapti dienos centrai, tačiau jų Lietuvoje labai trūksta.

Prieš 27-erius metus Tomo Augulio sukurtą legendinę dainą „Kalėdų naktį tylią“ šiemet įdainavo ne tik žymiausi mūsų šalies atlikėjai, bet ir pati Prezidentė. Padėti vaikams su džiaugsmu sutiko visas būrys ryškiausių mūsų scenos garsenybių – kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai dainininkai Andrius Mamontovas, Donatas Montvydas, grupės „Biplan“ lyderis Maksas Melmanas, Jurga Šeduikytė, Algirdas Kaušpėdas, aktoriai Jurgita Jurkutė ir Vidas Bareikis, rašytoja ir TV laidų kūrėja Beata Nicholson. Naująją kūrinio aranžuotę kūrė Radistai – Rolandas Mackevičius ir Jonas Nainys.

Dainos autoriaus Tomo Augulio teigimu, ypatingai džiugu, kad prie šio kilnaus tikslo prisideda ir šalies vadovė, kurios balsas suskamba legendinėje dainoje.

 „Kuo daugiau žinomų šalies asmenybių imsis lyderystės šioje srityje, tuo daugiau Lietuvos vaikų bus laimingi.  Vaikų dienos centrų labai trūksta, todėl veikdami kartu ir kviesdami žmones prisijungti prie šios iniciatyvos sukursime jiems galimybę prasmingai leisti laisvalaikį ir augti tinkamoje aplinkoje“, - sakė kūrinio autorius.

Vaikų dienos centrai nepasiturinčioms ar socialinės rizikos šeimoms ir vaikams suteikia įvairiapusę pagalbą. Čia vaikai ruošia pamokas, užsiima sportine, kultūrine ir edukacine veikla, ugdomi jų saviraiškos, socialiniai, higienos įgūdžiai, jiems teikiamos psichologo ir kitų specialistų paslaugos. Kai kuriems vaikams tai - vienintelė vieta, kur jie gauna paruošto maisto.

Prie akcijos „Kalėdų naktį tylią“, kurios himnu tapo to paties pavadinimo daina, dainininkas kviečia prisidėti kiekvieną, kuris neabejingas Lietuvai ir jos ateičiai. Skirti savo auką naujiems vaikų dienos centrams kurti galite jau dabar portale Aukok.lt.

 „Lietuvą visuomet sutelkdavo daina. Ji įkvėpdavo, suvienydavo, padrąsindavo ir vesdavo pirmyn. Šiandien šios vienybės ir vėl reikia – visi kartu turime padėti tiems vaikams, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos“, - sakė kūrinyje „Kalėdų naktį tylią“ dainuojantis vienas populiariausių šalies atlikėjų Andrius Mamontovas.

Praėjusiais metais Prezidentės globojama akcija „Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“ buvo skirta padėti neišnešiotiems per anksti gimusiems kūdikiams. Projekto metu buvo surinkta daugiau nei 33 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus nupirkta itin svarbi neinvazinė įranga neišnešiotiems kūdikiams.

 

Kalėdinis paramos projektas kviečia padėti Lietuvos vaikams

Straipsniai 2017-11-07

Trečią kartą vyksiantis projektas „Kalėdų naktį tylią“ šiemet kartu su Prezidentės inicijuota nacionaline kampanija „Už saugią Lietuvą“ kviečia visus jungtis bendram tikslui – kad Lietuvoje augtų daugiau laimingų vaikų. Kampanijos ambasadoriai (kurių gretose – tokie žinomi vardai kaip Andrius Mamontovas, Donatas Montvydas, Algirdas Kaušpėdas ir kiti) prikels dar 1990 m. sukurtą legendinę dainą „Kalėdų naktį tylią“ ir ragins Lietuvos žmones prisidėti steigiant naujus dienos centrus šalyje.

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 20 tūkst. vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose. Šie žmonės ne tik stokoja socialinių įgūdžių, bet ir neturi galimybės lankyti būrelių. Tokiems vaikams išsigelbėjimu galėtų tapti dienos centrai, tačiau jų Lietuvoje labai trūksta. Todėl šiemet projektas „Kalėdų naktį tylią“, prie kurio prisijungia Aukok.lt, kampanija „Už saugią Lietuvą“ ir žymiausi šalies muzikantai, kvies visus Lietuvos žmones susivienyti ir padaryti taip, kad šalyje dienos centrų atsirastų gerokai daugiau.  

Visus Lietuvos žmones suvienysiantis gerumo himnas bus pristatytas jau šį penktadienį. Padėti Lietuvos vaikams jau dabar gali kiekvienas, skirdamas paramą portale Aukok.lt.

„Šiuo metu pusė Lietuvos vaikų po pamokų grįžta namo arba klaidžioja gatvėmis. Jie nelanko jokių papildomų būrelių, nedalyvauja kultūrinėje ar sportinėje veikloje. Taip vyksta ir todėl, kad mūsų šalyje labai trūksta vaikų dienos centrų, kuriuose moksleiviai leistų laiką po pamokų. Dažnam vaikui tokie centrai galėtų tapti išsigelbėjimu bei keliu į geresnę ateitį“,  - sako portalo Aukok.lt įkūrėja Inga Langaitė 

Vaikų dienos centrai nepasiturinčioms ar socialinės rizikos šeimoms ir vaikams suteikia įvairiapusę pagalbą. Čia vaikai ruošia pamokas, užsiima sportine, kultūrine ir edukacine veikla, ugdomi jų saviraiškos, socialiniai, higienos įgūdžiai, jiems teikiamos psichologo ir kitų specialistų paslaugos. Kai kuriems vaikams tai – vienintelė vieta, kur jie gauna paruošto maisto.

 „Manome, kad kiekvienas Lietuvos vaikas privalo augti saugioje aplinkoje, kurioje gali jaustis drąsiai ir tobulėti, todėl šiemet aktyviai kviesime visuomenę prisidėti savo pagalba ir kurti saugią aplinką vaikams kartu“, - sako I.Langaitė.

Praėjusiais metais, paramos projektas „Kalėdų naktį tylią“ buvo skirtas neišnešiotiems naujagimiams. Jo metu Lietuvos žmonės paaukojo daugiau kaip 33 tūkst. eurų.  Už šiuos pinigus Kauno Perinatologijos centrui nupirkta  moderni, neinvazinė, mažiau skausmo sukelianti įranga, kurios dėka galima pasiekti geresnę neišnešiotų naujagimių gyvenimo kokybę ir užtikrinti tolimesnį jų sveiką vystymąsi bei augimą.

Šiemet projekto lėšomis dienos centrai 2018 m. bus pirmiausia kuriami Rokiškio ir Kėdainių rajonuose -  vietose, kuriuose šiuo metu pagalba yra itin reikalinga. Vaikų dienos centrus steigti padės projekto partneriai – Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Lietuvos Caritas.

Projektą „Kalėdų naktį tylią“ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Mes žinome, kam ir kaip padėti“

Naujienos 2017-11-06

Aukok.lt – „Mes žinome, kam ir kaip padėti“

Siekiame skleisti žinią apie galimybę kiekvienam itin paprastai ir lengvai savo parama prisidėti prie įvairiausių socialinių projektų ir visuomenės problemų sprendimo. Šios socialinės reklamos tikslas – supažindinti visuomenę su patogiu ir lengvu būdu paaukoti, kviesti žmones rinktis, kam jie nori padėti, ir daryti gerus darbus atsakingai.

Portale Aukok.lt sudarytos visos galimybės patogiai aukoti esant bet kurioje pasaulio vietoje, todėl šia kampanija norime pakviesti ne tik Lietuvoje gyvenančius asmenis, bet ir pasaulio lietuvius prisidėti prie socialinių problemų sprendimo ir įsitraukti kuriant geresnę socialinę aplinką Lietuvoje.

Kūryba: Nomoshiti

Gamyba: Nordic Productions

Režisierius: Justas Ramanauskas

Vaizdo klipas iš dalies finansuojamas pagal projektą „Užsienio lietuvių įtraukimas į socialinius projektus Lietuvoje“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Lietuviai – tarp mažiausiai aukojančių pasaulyje?

Straipsniai 2017-09-08

Pasauliniame aukojimo indekse 2017 m. Lietuva nukrito per 13 pozicijų ir atsidūrė trečia nuo galo, aplenkdama tik Kiniją ir Jemeną. Nors kaimynė Latvija taip pat nusileido 18 vietų žemiau, Estija stipriai išsiveržė į priekį ir, pakilusi per 18 pozicijų, šiemet užima 100-ąją reitingo vietą. Ar tai reiškia, kad pastaruosius kelerius metus gerėjant Lietuvos pozicijai bendroje indekso lentelėje mes staiga tapome mažiau dosnūs?

„Šių metų ženkliai pablogėjęs Lietuvos rezultatas mus nustebino, nes Aukok.lt portale ir toliau stebime pozityvias aukojimo tendencijas“, - komentuoja portalo įkūrėja Inga Langaitė. Ne mažiau stebina ir tai, kad daugumos reitingo 20-tuke esančių vakarų šalių rodikliai, lyginant su 5-ių metų vidurkiu, taip pat nukrito keletu procentų, o ryškiausias pakilimas matomas Afrikos žemyno valstybėse. Tuo tarpu bendra pinigus aukojusių žmonių dalis pasaulyje – mažiausia per pastaruosius 3-us metus.

„Kadangi tyrimas atliekamas apklausiant žmones, suprantame, kad rezultatą gali paveikti ne tik bendros aukojimo tendencijos, bet ir subjektyvūs faktoriai kaip visuomenės nuotaikos po tam tikrų svarbių įvykių“, – teigia I.Langaitė. Tyrimo autoriai – tarptautinė labdaros organizacija „Charities Aid Foundation“ – pastebi, kad rinkiminiais metais JAV indekas nukrito, o Urugvajaus – reikšmingai pakilo, nes apklausa atlikta po šalį supurčiusio žemės drebėjimo. „Tyrėjai nedetalizuoja, kodėl Lietuvos reitingas krito taip ženkliai. Galime tik daryti prielaidą, kad įtakos turėjo bendra pasaulio tendencija ir rinkiminiai metai“, - sako Aukok.lt portalo įkūrėja.

Mianmaras, esantis pietryčių Azijoje, karaliauja pirmoje reitingo vietoje jau 4-ius metus iš eilės, aplenkdamas stipriausias pasaulio valstybes – G20 nares, kurių tik šešios pateko į aukojimo indekso dvidešimtuką. Tyrėjai pažymi, kad Mianmaras laikomas menkai išsivysčiusia, varginga, tačiau itin religiją praktikuojančia valstybe. „Mianmaro pavyzdys griauna stereotipą, kad žmonių dosnumas priklauso nuo jų finansinės gerovės. Viskas, ko reikia – tai noro ir supratimo, kad reikia dalintis, juk kartais padėti nepažįstamajam nieko nekainuoja“, – pastebi I. Langaitė.

„CAF World Giving Index“ tyrimas atliekamas kasmet, 2017 m. jame dalyvavo 139 pasaulio valstybės. Tyrimo rezultatai apima tris rodiklius: pagalbą nepažįstamajam, aukojimą pinigais ir savanorystę. Susipažinti su tyrimo ataskaita galima čia: https://www.cafonline.org/

Ar lietuviai yra linkę aukoti nuolat?

Straipsniai 2017-06-13

Jeigu sudaromos patogios sąlygos paaukoti kas mėnesį, kas trečias, bent kartą aukojęs per nepriklausomą atsiskaitymų platformą „Viena sąskaita“, tampa nuolatiniu aukotoju – tokius rezultatus atskleidė Aukok.lt atliktas tyrimas, išanalizavus mokėjimų platformos klientų aukojimo įpročius. 

Prieš pusmetį startavęs naujas aukojimo būdas, leidžiantis suapvalinti gyventojo mokėtiną sumą ir skirti iki 0,99 euro paramą socialiniam projektui, skirtingiems projektams, esantiems portale Aukok.lt, surinko jau daugiau nei 7,5 tūkst. eurų. „Paaukoti kelis centus – tai simbolinė suma, tačiau, jeigu prie to prisidėtų bent trečdalis mūsų klientų, kartu paaukotume daugiau nei 10 000 eurų per mėnesį. Su tokia suma jau galima nuveikti ne vieną gerą darbą.”, - sako Šarūnas Stanislovėnas, „Viena sąskaita“ vadovas.

Šiuo metu bendra per mėnesį surenkama suma svyruoja nuo 1000 iki 1500 eurų, o gruodį ir balandį surinkta suma – beveik identiška, tad šventinis laikotarpis, kaip įprasta manyti, ne visada tam turi įtakos. Aukojantys klientai sudaro kelis procentus iš visų, atsiskaitančių už komunalines paslaugas per šią platformą. Trečdalis jų pasirenka paremti socialinius projektus kiekvieną mėnesį. Socialinį projektą, kuriam aukojama nurodytą mėnesį, renkasi patys „Viena Sąskaita” klientai viešame balsavime „Facebook”. Skiriančių paramą aukotojų skaičius vis didėja, kaip ir didėja norinčių savo valią išreikšti klientų skaičius.  

Aukok.lt portalo vadovės Ingos Langaitės teigimu, tinkamų aukojimo būdų pasiūla mažina sezoniškumo įtaką, aukotojai vis noriau aukoja ne tik per šventes, tačiau bendras kas mėnesį aukojančių žmonių skaičius išlieka mažas. „Nuolatiniai aukotojai įprastai sudaro vos kelis procentus, bet šio tyrimo rezultatai rodo kur kas geresnę tendenciją. Nuolat kartojame, kad lietuviai yra linkę aukoti, tereikia sudaryti tinkamas sąlygas kiekvienam aukotojui atrasti jai ar jam patogiausią aukojimo būdą“, – sako I. Langaitė.

Aktyviausiai nauju aukojimo būdu naudojasi Vilniaus, Tauragės, Telšių regionų gyventojai, nuo jų nedaug atsilieka Panevėžys ir Šiauliai. Portalo Aukok.lt vadovė džiaugiasi besikeičiančiais lietuvių aukojimo įpročiais: „Mes įpratę, jog internetu daugiausiai aukoja jauni didžiųjų miestų gyventojai, todėl mintis, kad nauju aukojimo būdu pasiekėme ir Lietuvos regionus, nuteikia itin optimistiškai.“

---------------------------

*Tyrimas atliktas analizuojant „Viena Sąskaita“ klientų aukojimo įpročius 2016 m. gruodžio – 2017 m. gegužės mėn. Pagal gautus duomenis, labiausiai linkę aukoti Vilniaus (8,4 proc.), Tauragės regiono (7,4 proc.) ir Telšių regiono (7,2  proc.) gyventojai, šiek tiek mažiau – Šiaulių (5,7 proc.) ir Panevėžio (6,5 proc.). Mažiausiai aukojama Kauno (5 proc.),  Klaipėdos, Utenos ir Marijampolės (4,8 proc.) miestuose.  30 proc. aukotojų pasirenka skirti paramą kiekvieną mėnesį.

Lietuviai per Kalėdas dosnesni beveik 5 kartus

Straipsniai 2017-01-05

Artėjant Kalėdoms, kiekvienais metais prasideda ne tik dovanų pirkimo, bet ir aukojimo vajus. Sveikintina, kad Kalėdų proga bent kartą paaukoja daugybė žmonių, tačiau ar nepamirštame padėti kitiems ne šventiniu laikotarpiu?

2016 metų Aukok.lt portalo duomenimis, per metus buvo surinkta 354 tūkst. eurų aukų, skirtų daugiau nei 70 socialinių projektų įgyvendinimui. Net 48 proc. sumos buvo paaukota būtent šventiniu metu, lapkričio – gruodžio mėnesiais. Tai reiškia, kad per vieną dieną šventiniu laikotarpiu paaukojama vidutiniškai po 2817 eurų, kas yra keturis su puse karto daugiau nei eilinę 2016 metų dieną.

„Kalėdinis laikotarpis labdaros organizacijoms yra išskirtinai aktyvus, nes vienu metu nori padėti daugybė žmonių ir verslo įmonių. Tai tikrai džiugina, bet mums, dirbantiems šioje srityje, kelia ir klausimų: o kur šie geradariai būna visus metus?“, - dalinasi įžvalgomis Aukok.lt įkūrėja Inga Langaitė.

Pirmąją naujųjų metų savaitę Aukok.lt portale buvo pasiekta 2 mln. eurų suma, kurią dosnūs piliečiai ir įmonės paaukojo per septynerius su puse metų ir taip padėjo įgyvendinti 293 visuomeninius projektus. I. Langaitė teigia, kad aukojimo tendencijos per šiuos septynerius metus po truputį keičiasi: vis dažniau aukojama ne švenčių metu, aukojančių žmonių ratas didėja bei jaučiamas modernesnių aukojimo būdų poreikis.

Pagal portalo Aukok.lt statistiką, pernai aktyviausi ir dosniausi aukotojai buvo 25-34 metų amžiaus žmonės. Moterys aukojo kur kas dažniau nei vyrai, tačiau šie kaip ir kiekvienais metais, aukojo didesnes sumas. Vidutinė fizinio asmens paaukota suma buvo beveik 27 eurai.

Nuo šiol savanorystė – ir neturintiems daug laiko

Straipsniai 2016-12-14

Šimtas automobilių, papuoštų ryškiais lipdukais, išriedėjo į Vilniaus gatves pasakoti apie tikrus herojus – žmones, kurie nuolat prisideda prie gerų darbų. Tai komunikacijos kampanijos „Aš esu herojus“ savanoriai, pavertę savo automobilius socialinės iniciatyvos dalimi ir taip kviečiantys visus per šias šventes nepamiršti dalintis gerumu su aplinkiniais.

Tai visiškai naujas savanorystės būdas, nereikalaujantis beveik jokių pastangų. Juk dažnai kiekvienas pagalvojame, kad būtų smagu prisidėti prie savanorystės įvairiose organizacijose ir padėti kitiems, tačiau tarp darbo, namų ir šeimos retam lieka laisvų akimirkų geriems darbams. Šioje kampanijoje savanoriai tiesiog užsiklijuoja lipduką su socialine žinute ant savo automobilio ir skleidžia gerą žinią, keliaudami savo įprastu maršrutu.

Į kvietimą savanoriauti šiuo būdu atsiliepęs vilnietis Marius sako, jog tokia kampanijos idėja yra be galo šauni – visiškai nesudėtinga važinėti ir skleisti informaciją aplinkiniams. „Lipdukas su užrašu „Aš esu herojus“ šmaikštus, praeiviai nuolat šypsosi, tad ši kampanija – kaip tik man. O jai pasibaigus, aš toliau informuosiu aplinkinius ir tikiuosi, jog tokia savanorystės idėja pasklis plačiai“, – šypsodamasi kalbėjo vienas iš kampanijos herojų. Kita savanorė Irena taip pat džiaugėsi sulaukusi aplinkinių dėmesio. „Aš visą gyvenimą savanoriauju, nes labai myliu gyvūnus. Sulaukiau daug gerų komplimentų, aplinkiniai atkreipia dėmesį ir klausia, ar atidariau gyvūnų prieglaudą“, – įspūdžiais dalijosi Irena.

Kampanijos autoriai – aukojimo portalas Aukok.lt ir „Wowtto“ – tiki, kad geras pavyzdys įkvepia daryti gerus darbus. Aplink matydami žmones, savanoriškai prisidedančius prie socialinės iniciatyvos, kiti bus taip pat paskatinti per šias šventes padaryti dar daugiau gerų darbų. Kiekvienas kampanijos savanoris gali rinktis vieną jam patikusį lipduko dizainą iš trijų: „Aš myliu gyvūnus”, „Aš esu geroji fėja”, „Aš esu herojus”.

„Siekiame pasiūlyti naujų ir įdomių būdų, kaip nuolat skubančiam ir laiko stokojančiam žmogui aukoti, padėti kitiems bei prisidėti prie socialinių iniciatyvų. Šis būdas ne tik paprastas, bet ir kelia aplinkiniams šypseną. Labai džiaugiamės, kad prie kampanijos įgyvendinimo prisidėjo „Vizmedia“, dovanojusi pasirinktus automobilių lipdukus kiekvienam mūsų savanoriui“, – sakė Aukok.lt vadovė Inga Langaitė.

Lipdukais papuošti savanorių automobiliai važinės miesto gatvėmis visą švenčių laikotarpį ir kvies aplinkinius daryti gerus darbus, patiems rinktis, kaip ir kam norima padėti, bei tapti Aukok.lt projektų herojais.

AČIŪ kampanijos partneriams, be kurių ši idėja nebūtų tapusi realybe:

            

DNB banko klientai galės skirti paramą tiesiog bankomate

Straipsniai 2016-12-06

Artėjant didžiosioms metų šventėms DNB banko klientai pirmieji Lietuvoje galės išbandyti visiškai naują ir unikalų paramos būdą. Grynindami pinigus bankomate ir pasirinkę mygtuką „Aukok“, šio banko klientai galės skirti vieną, tris ar penkis eurus. O pasirinkę „Kita suma“ galės paaukoti savo numatytą sumą.

„Kviečiame savo klientus išbandyti Lietuvoje dar nematytą paramos būdą ir prisidėti prie socialinės iniciatyvos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“. Remiame šią organizaciją, nes pritariame idėjai, jog šypsenos ir juokas keičia ligoninės kasdienybę. Kiekvienas, skyręs net ir nedidelę sumą pinigų, padės gydytojams klounams padovanoti dar daugiau šypsenų ligoninėse besigydantiems vaikams“, – sakė DNB banko Privačių klientų tarnybos vadovė Vaineta Barevičiūtė.

Anot V. Barevičiūtės, ši banko darbuotojų sugalvota idėja žymiai sutrumpina pinigų skyrimo įvairioms socialinėms iniciatyvoms kelią. Tie, kas nori skirti paramą, dažnai turi įveikti keletą etapų: ieškoti, kur ir kaip galima paaukoti, rinktis mokėjimo būdą, tada e. banke patvirtinti aukojimą ir taip toliau. Tuo tarpu DNB banko pasiūlytas kelias nereikalauja jokių pastangų – jis ir paprastas, ir patogus – užtenka paspausti mygtuką.

Akcijos metu surinktos lėšos keliaus organizacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ programai, esančiai portale Aukok.lt.

Aukojimo projekto partnerio portalo Aukok.lt vadovė Inga Langaitė teigia, kad DNB banko sugalvota bei įgyvendinta iniciatyva yra vienintelė tokia Lietuvoje. „Mes pritariame idėjai, kad skirti paramą turi būti paprasta ir patogu. Ir kuo daugiau bei kuo įvairesnių būdų yra sukurta, tuo dažniau gyventojai gali jais pasinaudoti“, – sakė Aukok.lt vadovė.

Akcija vyks visoje Lietuvoje, vieną mėnesį – nuo šių metų gruodžio 5 d. iki kitų metų sausio 6 d. DNB banko klientai, norėdami pasitikrinti sąskaitos likutį ar išsigryninti pinigų, bankomato ekrane matys specialiai šiai akcijai skirtą mygtuką „Aukok“. Skirti pinigų bus galima ne vieną kartą, o visos akcijos metu.
 

Kviečiame būti herojais su Aukok.lt!

Naujienos 2016-11-10

Per šias šventes kviečiame Tave ir Tavo draugus daryti gerą, prisijungiant prie bendros Aukok.lt ir „Wowtto” socialinės iniciatyvos bei masinės komunikacijos kampanijos „Aš esu herojus!”.

Pervedei per gatvę senjorą, o gal priglaudei beglobį gyvūną ar padovanojai daiktą skurstančiajam? Mums Tu jau esi herojus! Tikime, kad geras pavyzdys įkvepia daryti gerus darbus. Galbūt matydami aplink save žmones iš herojų tarpo, kiti bus paskatinti per šias šventes padaryti dar daugiau gerų darbų.

Todėl kviečiame užsiklijuoti kampanijos lipduką ant savo automobilio, skleisti žinią ir prisijungti prie masinės „Aš esu herojus” komunikacijos kampanijos, kurią įgyvendins iniciatyvos komunikacijos partneris „Wowtto”.

„Wowtto” - naujas masinės komunikacijos media kanalas, gatvėse zujančius automobilius paverčiantis reklaminiais plotais. „Wowtto” įgyvendino ne vieną sėkmingą kampaniją drauge su tokiais prekiniais ženklais, kaip „Lietuvos draudimas”, „Citadele”, „Neste oil”, „General financing”, „Paskolų klubas” ir kt.

Dalyvavimo kampanijoje instrukcija

1. Užsiregistruok čia;
2. Sulauk kvietimo dalyvauti kampanijoje;
3. Išsirink 1 iš 3 lipdukų dizainų: „Aš myliu gyvūnus”, „Aš esu geroji fėja”, „Aš esu herojus”;
4. Patvirtink savo dalyvavimą kampanijoje.

Visą detalesnę informaciją Tau atsiųsime kartu su kvietimu!

Kampanijos partneriai:

Lietuvoje gerėja aukojimo tendencijos

Straipsniai 2016-10-26

Lietuviai pastaraisiais metais yra kur kas dosnesni nei pernai – rodo pasaulinio aukojimo indekso tyrimo duomenys. „CAF World Giving index“ analizėje Lietuva per metus pakilo net 18 pozicijų. Kita vertus, užimama 124 vieta iš 140 tyrime dalyvaujančių valstybių, anaiptol nerodo, kad mūsų tauta yra linkusi aktyviai padėti kitiems.  

„Nevyriausybinės organizacijos, aktyviai dirbančios su labdara, ieško naujų ir patogesnių būdų, kaip paskatinti dar daugiau žmonių paaukoti ar įsitraukti į savanorystę. Kylanti Lietuvos pozicija pasauliniame reitinge rodo aktyvesnį piliečių įsitraukimą sprendžiant socialinius iššūkius“, – pasakoja VšĮ „Geros valios projektai“ direktorė Inga Langaitė, kuri su bendraminčiais prieš 7-erius metus įkūrė pirmąjį aukojimo portalą Lietuvoje Aukok.lt.

Tyrimo duomenimis, Lietuvoje geriausia situacija yra su pagalba nepažįstamajam, skurdžiau gyvenančiam asmeniui. Šiuo atžvilgiu lietuviai užimta 100-ąją vietą. 115 vieta esame įvertinti pagal piliečių įsitraukimą į savanorišką veiklą, o aukojimas pinigais nėra toks populiarus – Lietuvai skirta tik 124 vieta. Vertindami kaimyninių valstybių kontekstą, vis dar nusileidžiame: Latvija užima 113 vietą, šiemet keliomis pozicijomis nukritusi Estija – 118-ąją. Pasauliniame kontekste Mianmaras karaliauja reitingo viršūnėje jau trečius metus iš eilės.

Anot I.Langaitės, skatinant visuomenę padėti, labai svarbu priminti, pakviesti ir pasiūlyti tam asmeniui tinkamiausią būdą. Vieni jau turi įprotį kiekvieną sezoną atrinkti ir paaukoti nebereikalingus drabužius, kiti per kiekvieną telemaratoną nusiunčia bent vieną trumpąją žinutę, treti parduotuvėje pagauti „Maisto banko“ savanorių dosniai nuperka įvairių produktų. „Visi turime pasirinkimą, kaip aukoti, kokiu būdu padėti kitam, todėl svarbiausia šiuo pasirinkimu pasinaudoti,“ – teigia Inga Langaitė. Aukok tinklas atveria daugiau galimybių daryti gerus darbus ir rinktis, kam ir kaip norima padėti: aukoti pinigus (aukok.lt), dovanoti daiktus (aukokdaiktus.lt) ar skirti savo laiką (aukoklaika.lt).

„CAF World Giving index“ tyrimas atliekamas kasmet, jame dalyvauja 140 pasaulio valstybių. Ataskaita apima tris rodiklius: pagalbą nepažįstamajam, aukojimą pinigais ir savanorystę. Susipažinti su tyrimo duomenimis plačiau galima čia: https://www.cafonline.org/

Kiekvienas aukoja skirtingai

Straipsniai 2016-09-05

Pernai viena įmonė, per daiktų labdaros projektą atradusi vienišo tėčio istoriją, jam su neįgalia dukra pastatė naują namą. Per vasarą kampanijai „Už saugią Lietuvą“ sutelkus piliečius ir įmones buvo surinkta daugiau nei 12 tūkst. eurų, už kuriuos vasaros stovyklomis ir turiningomis ekskursijomis džiaugėsi keli šimtai vaikų. Kita iniciatyva per socialinius tinklus rado geradarius, kurie sudėjo bedarbei moteriai naujus dantis, o ji po to rado darbą ir jame dabar gali šypsotis. 

Nepaisant šių įkvepiančių pavyzdžių, Lietuva 2015-ais metais pasauliniame aukojimo indekse užėmė  142 vietą iš 145 tyrime dalyvavusių valstybių. Šiandien, rugsėjo 5-ąją minima Pasaulinė labdaros diena, kuri primena paklausti – ar pakankamai padedame šalia esantiems skurstantiesiems? Ar galime save laikyti atsakinga ir aukojančia tauta?

 „Nevyriausybinės organizacijos, aktyviai dirbančios su labdara, bene visada turi didelį krūvį, tačiau jos inicijuoja naujus labdaros renginius, ieško šiuolaikiškų, patogesnių būdų, kaip paskatinti dar daugiau žmonių paaukoti. Tai rodo, kad yra reikalingas aktyvesnis piliečių įsitraukimas“, – dalijasi patirtimi VšĮ „Geros valios projektai“ direktorė Inga Langaitė, kuri su bendraminčiais prieš 7-erius metus įkūrė pirmąjį aukojimo portalą Lietuvoje Aukok.lt.

Anot I.Langaitės, skatinant visuomenę padėti, labai svarbu priminti, pakviesti ir pasiūlyti tam asmeniui tinkamiausią būdą. Vieni jau turi įprotį kiekvieną sezoną atrinkti ir paaukoti nebereikalingus drabužius, kiti per kiekvieną telemaratoną nusiunčia bent vieną trumpąją žinutę, treti parduotuvėje pagauti „Maisto banko“ savanorių dosniai nuperka įvairių produktų. „Visi turime pasirinkimą, kaip aukoti, kokiu būdu padėti kitam, todėl svarbiausia šiuo pasirinkimu pasinaudoti,“ – teigia Inga Langaitė.

Anskčiau minėti labdaros atvejai – vos keli iš tūkstančių Aukok tinklo, suteikiančio galimybę kiekvienam aukoti jam patogiu būdu, gerųjų pavyzdžių. Tinklas atveria daugiau galimybių daryti gerus darbus ir rinktis, kam ir kaip norima padėti: aukoti pinigus (aukok.lt), dovanoti daiktus (aukokdaiktus.lt) ar skirti savo laiką (aukoklaiką.lt).

Mes atsinaujinome!

Naujienos 2016-08-31

Šiandien startuojame su atnaujintu ir mūsų vartotojams patogesniu dizainu. Tai ne tik patrauklesnis portalas, bet ir naujos funkcijos. Kviečiame išbandyti ir pasidalinti savo nuomone su mumis!

Aukok.lt - Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime

Naujienos 2016-07-11

Liepos 8-10 d. dalyvavome Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime 2016. Kvietėme susitikimo svečius dalyvauti herojų dirbtuvėse, daryti gerus darbus, dovanojome savo džemperius ir dalijomės savo veikla bei kasdienybe su Pasaulio lietuviais. Dėkojame visiems skyrusiems savo laiką ir prisidėjusiems prie mūsų veiklos

Nuo šiol - ir vaikiški džemperiai dovanų!

Naujienos 2016-06-01

Tarptautinę vaikų gynimo dieną pasitinkame nuotaikingai! Nuo šiol geradariams, prisidėjusiems prie Aukok.lt palaikymo, dovanosime ir vaikiškus džemperius! :) ‪#‎AsEsuHerojus ‪#‎AsEsuGerasVaikas

Instrukciją, kaip gauti pasirinktą unikalų džemperį dovanų, skaitykite čia.

Startuoja nacionalinė Kampanija „Už saugią Lietuvą“

Naujienos 2016-04-18

Šiandien startavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota ilgalaikė nacionalinė Kampanija „Už saugią Lietuvą“. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami prisidėti prie šios puikios iniciatyvos.

Kviečiame su visa Lietuva dalintis savo idėjomis, atliktais darbais, kurie galėtų tapti įkvepiančiais pavyzdžiais ir kitiems žmonėms, bendruomenėms bei organizacijoms prisijungti prie jau veikiančių iniciatyvų. Plačiau.

Gimtadienis!

Naujienos 2016-04-15

Šiandien VšĮ „Geros valios projektai" švenčia 8-erių metų gimtadienį!

NVO lėšų pritraukimo projekto finišas!

Naujienos 2016-04-01

Šiandien įvyko paskutinis NVO lėšų pritraukimo projekto renginys - organizacijų atstovus mokėme efektyviai valdyti organizaciją! Šis renginys - tai beveik metus vykusio projekto, kurio tikslas didinti Lietuvos NVO gebėjimus pritraukti ir diversifikuoti finansavimo šaltinius įgyvendinant finansavimo pritraukimo strategijas, dalis.

VšĮ Geros valios projektai vykdomą projektą „NVO finansavimo šaltinių įvairinimas sektoriaus tvarumui užtikrinti", Nr. EEE-NVO-PDP1-PP-01-S01, remia 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje.

Tūkstančius litų Šiaulių banko klientai pernai aukojo geriems darbams

Straipsniai 2015-01-23

Šiaulių banko skyriuose, bendradarbiaujant su VšĮ „Geros valios projektai“ įrengus aukojimo dėžutes, per pusmetį banke klientai paaukojo 1270 eurų (4388 litų). Surinktos lėšos bus skirtos VšĮ „Geros valios projektai“ globojamoms socialinėms iniciatyvoms.

Šiaulių banko ir VšĮ „Geros valios projektai“ bendradarbiavimas užsimezgė 2013 m. lapkritį, kai banko klientams per internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“ buvo sudaryta galimybė vos per keletą sekundžių portale „Aukok.lt“ paaukoti norimą pinigų sumą pasirinktam vienam ar keliems projektams. Tęsiant bendradarbiavimą, 2014 m. liepos mėnesį 66 Šiaulių banko skyriuose, veikiančiuose visoje Lietuvoje, buvo įrengtos aukojimo dėžutės.