Aukok periodiškai Tapk ambasadoriumi PARAMA

Ne imti, bet duoti

Atgal

Ne imti, bet duoti

Šiandien vis labiau kreipiamas dėmesys į vaikus, patiriančius socialinę atskirtį, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose. Nors rengiama nemažai akcijų siekiant padėti tokiems vaikams materialiai, yra mažai atsižvelgiama į jų socialinius poreikius. Deja, dalis jaunuolių nėra linkę siekti aukštojo mokslo, profesijos ar net vidurinio išsilavinimo, ko pasekoje, sunkiau įsitraukia į pilietiškas ir socialines veiklas, turi mažiau perspektyvų rasti tinkamą darbą, neretai linksta į svaiginamųjų ir narkotinių medžiagų vartojimą. Į vaikų globos namus patenka vaikai, kurie yra socialiai, pedagogiškai, emociškai apleisti, tad labai svarbu padėti jiems jaustis tokiems pat kaip jų bendraamžiai iš įprastų šeimų.

Vaikų globos namuose augantys vaikai neretai turi mokymosi ir motyvacijos sunkumų, stokoja socialinių įgūdžių. Projektas siekia pagerinti vaikų mokymosi rezultatus ir sudominti juos mokslo, išsilavinimo bei profesinėmis galimybėmis. Taip pat siekiama, kad vaikai ir savanoriai užmegztų lygiavertę draugystę.

Projekto tikslas yra švietėjiškas ir socialinis – gerinti vaikų globos namų auklėtinių mokslo, išsilavinimo, profesijos įgijimo svarbos suvokimą, didinti socialinės integracijos perspektyvas, pilietinį aktyvumą, ugdyti socialinius įgūdžius ir kartu susidraugauti su vaikų globos namų auklėtiniais.

1-2 kartus per savaitę savanoriai individualiai susitinka su jaunuoliais. Susitikę jie ruošia namų darbus, ruošiasi brandos egzaminams, mokosi papildomai, bendrauja neformalioje aplinkoje, leidžia laiką drauge. Savanoriai dalinasi savo žiniomis ir patirtimi su vaikais, stengiasi juos motyvuoti, padrąsinti siekti aukštojo mokslo, karjeros, padeda jiems įsilieti į gyvenamą aplinką ir bendraamžių ratą. Vaikai ir savanoriai ne tik kartu mokosi, bet saugiai, prasmingai ir turiningai leidžia laisvalaikį, drauge įsitraukia į socialines veiklas: lankosi teatre, kine, kūrybinių technologijų dirbtuvėse, kartu dalyvauja visuomeninėse akcijose ir renginiuose, tokiuose kaip „Darom", „Ne-miegantys rajonai" ir pan. Tokiu būdu jie bendrauja ir bendradarbiauja, kuria lygiaverčius santykius, ugdo socialinius ir organizacinius įgūdžius, mokosi prisiimti atsakomybę.